Gouvènè Carney Deklare COVID-19 la yon Pwen Cho nan Konte Sussex, Anonse Agrandisman Sit Kominotè pou Tès yo

WILMINGTON, Del. – Gouvènè John Carney te deklare nan madi a ke Konte Sussex la se yon plas cho pou COVID-19 nan Delaware epi li te anonse orè inisyal pou Kowòdinasyon ak Swen nan Eta Delaware la ak sit kominotè pou tès yo.   Yo pral fè tès ak kontak sansibilizasyon yo nan plizyè kominote Sussex yo nan sant ki […]
Scroll to Top