Delawareans yo ap oblije kouvri figi yo nan plas piblik

Koulye a, se pa tan an pou moun nan Delaware [Delawareans] yo ap chache jwenn satisfaksyon. Apati madi 28 avril, a 8:00 a.m. Delawareans yo ap oblije kouvri figi yo nan plas piblik, ki gen ladan boutik, magazen, famasi, biwo medikal ak transpò piblik yo. Nou ap fè fas a yon sitiyasyon ki grav anpil, […]
Scroll to Top